News

Aktualności

Ważne informacje przed pierwszymi zajęciami

WAZNE1

Bezpieczeństwo kursantów oraz pracowników Szkoły Tańca King Dance jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy szereg działań mających zapewnić wszystkim komfortowy pobyt w naszej szkole podczas zajęć tanecznych.

W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko zakażeń w Szkole Tańca King Dance wprowadziliśmy specjalne procedury, które będą obowiązywać również w naszych oddziałach. Uwzględniamy wśród nich zarówno zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również wiele dodatkowych działań, aby wszystkie osoby przebywające w Szkole Tańca King Dance mogły czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami #BEZPIECZNI w King Dance:

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczestnicy mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie/rodzice z oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

- Obowiązują wcześniejsze zapisy na treningi, aby móc zweryfikować liczbę osób korzystających z obiektu

- Uczestnicy zajęć zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na treningi.

- W miesiącu wrześniu wejście na salę ul. Austriacka 1 jest wyznaczone od strony ogrodu. Prosimy, aby dzieci były przygotowane na zajęcia ( w stroju treningowym, oraz obuwiu tanecznym, przygotowaną fryzurą oraz własną wodą (najlepiej podpisaną imieniem).

Opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w uzasadnionych przypadkach, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun/ rodzic z uczestnikiem/uczestnikami,
b) dystansu od kolejnego opiekuna/rodzica z uczestnikiem/uczestnikami – min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły – min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację ze szkołą. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.

Każdorazowo przed przyprowadzeniem na teren szkoły opiekun/rodzic uczestnika oraz uczestnik wypełnia obowiązkowe oświadczenie zdrowotne.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem zajęć tanecznych).

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania w strefach wyłączonych z użytku.

Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z płatności gotówkowych.

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Uczestnik powinien pić tylko swój napój przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

Przypominamy także o obowiązku wypełnienia i oddania w recepcji oświadczenia na temat stanu zdrowia , wypełnienia i oddania w recepcji) dla każdej osoby wchodzącej na teren szkoły.

Oświadczenie można otrzymać i wypełnić na miejscu lub pobrać samodzielnie, klikając w ikonę i wypełnione oddać pracownikowi recepcji lub przekazać dziecku na zajęcia.

Oświadczenie do pobrania

Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:

u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci lub Państwa dziecko jest objęte kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo lub Państwa dziecko miało kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 

zapisz się na Newsletter Kontakt

Projekt i wykonanie: Rio Creativo


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szkoła Tańca KING DANCE, ul. Austriacka 1 (Osiedle Unii Europejskiej), 75-430 Koszalin, tel. 889 500 011, info@kingdance.pl

Zapisz się do newslettera

Usługa „Newsletter King Dance” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszą ofertą spedycyjną i szkoleniową.