Obozy

Od 2017 roku cyklicznie organizujemy obozy King Dance Summer Camp. Nasze wyjazdy są zatwierdzone przez MEN i organizowane z należytą starannością. Obiekty z którymi nawiązujemy współpracę są dokładnie sprawdzane. Na naszych obozach nie brakuje wyjątkowych szkoleniowców i dużych ilości treningu ! Pomimo to dzieci świetnie się z nami bawią !

Jarosławiec 2020

Menu