News

Regulamin epidemiologiczny

regulamin_korzystania_ze_swietlic_wiejskich_w_gminie_kobylnica,104023

Regulamin Szkoły Tańca King Dance obowiązujący w czasie stanu epidemii

 

 

1. Zajęcia sportowe odbywać się będą w sali z zachowaniem odpowiedniego dystansu między uczestnikami zajęć oraz ilości osób znajdującej się w obiekcie - wynikającego z rozporządzenia ministra.

 

2. Obowiązują wcześniejsze zapisy na treningi, aby móc zweryfikować liczbę osób korzystających z obiektu. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na sali to 15 osób plus 1 trener.

 

3. Osoby korzystające z obiektu mają zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

 

4. Szkoła Tańca King Dance zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

a) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

b) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;

 

5. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. Dozownik do dezynfekcji zapewnia organizator zajęć.

 

6. Na terenie obiektu mogą odbywać się lekcje grupowe do 15 osób plus trener lub lekcje indywidualne.

 

7. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na treningi (nie ma możliwości, by uczestnicy zajęć czekali na rodziców lub opiekunów w obiekcie).

8. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania dzieci przed wejściem do obiektu. Pobyt innych osób, w tym rodziców lub opiekunów w obiekcie jest niedopuszczalny, zabroniony. Podczas zajęć uczestnicy są pod opieką trenera.

9. Na trening wpuszczane są osoby jedynie w stroju treningowym, oraz obuwiu tanecznym, przygotowaną fryzurą oraz własną wodą (najlepiej podpisaną imieniem).

10. Trener wyznacza uczestnikom zajęć sportowych miejsce do treningu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

11. Uczestnicy treningu zobowiązują się do przestrzegania zasad zachowania bezpiecznej odległości oraz zajęcia wyznaczonego miejsca do odbycia treningu.

12. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu, oprócz toalety. Wyjście do toalety następuje po uprzednim zgłoszeniu trenerowi. Do toalety można wchodzić jedynie pojedynczo.

13. Za transport dzieci na zajęcia i z zajęć odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

14. W czasie odbywających się zajęć prowadzący jak i uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania twarzy.

15. Trenerzy zobowiązują się do przestrzegania dystansu między uczestnikami zajęć.

 

16. Po każdym treningu sala jest przewietrzona oraz następuje dezynfekcja sprzętu oraz punktów newralgicznych typu: klamki, włączniki światła, parapety.

 

17. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoba która nie jest obięta 14-dniową kwarantanną, oraz nie miała styczności z osobą chorą zakaźnie.

 

18. W przypadku, gdy uczestnik zajęć źle się poczuje, instruktor może dokonać pomiaru temperatury uczestnika zajęć. 

 

19. Recepcja została wyłączona z użytkowania. Płatności za zajęcia dokonywane są jedynie przelewem.

 

20. Przyjście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

zapisz się na Newsletter Kontakt

Projekt i wykonanie: Rio Creativo


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szkoła Tańca KING DANCE, ul. Austriacka 1 (Osiedle Unii Europejskiej), 75-430 Koszalin, tel. 889 500 011, info@kingdance.pl

Zapisz się do newslettera

Usługa „Newsletter King Dance” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszą ofertą spedycyjną i szkoleniową.