Flash Mob

UWAGA, UWAGA !
W maju 2021 roku mieliśmy okazję zrealizować cudowny projekt: „Flash Mob w Koszalinie czyli MEEEGA nagrywka z King Dance !”
Czym jest FLASH MOB?
Określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. Często flash moby organizowane są aby pokazać jakiś problem lub idee, jednak głównym celem tego spontanicznego działania jest dobra zabawa.
Chcieliśmy pokazać światu jak ważny jest dla nas taniec i, że nic nie zabije naszej pasji nawet Covid.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Do projektu włączył się Koszalin Centrum Pomorza oraz KARR Koszalin.
ZOBACZCIE EFEKTY!
Menu