Girls Squad

Grupa przeznaczona jest dla dziewcząt od 15 roku życia. Na zajęciach nauczycie się różnych stylów tańca (m.in. waacking, commercial hip hop, dancehall) które łączone będą w modne choreografie. Każdy trening kończymy nagrywką.

Zajęcia prowadzi:

Menu