Program Klub 2021

Miło jest nam poinformować iż Klub Sportowy Tańca King Dance
otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.000 zł z budżetu
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Klub 2021.

Menu